Zajęcia dodatkowe

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

 

Klasa/ rodzaj zajęć

 

Dzień

 

Godzina rozpoczęcia zajęć

 

Sala

1.

Karina Adler

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego  kl.I- II G

czwartek

8.00

3

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

środa

13.00

świetlica

2.

Aldona Wieczorek -  Roguszka

Zajęcia rozwijające- kółko teatralne  kl. III G (co drugi tydzień)

środa

 

8.00

1

Zajęcia z języka polskiego –wyrównawcze  kl. III G co drugi tydzień

środa

 

8.00

1

3.

Joanna Ścipniak

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV SP

poniedziałek

13.45

5

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. V SP

środa

13.45

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (co drugi tydzień)

czwartek

 

13.45

2

4.

 

Bernadeta Gindera

Zajęcia wyrównawcze z matematyki  kl.I G

środa

13.45

10

Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki kl. II- III G

wtorek

8.00

10

Zajęcia rozwijające dla gimnazjum (co drugi tydzień)

poniedziałek

 

8.00

 

5.

 

Daniela Czekaj

Zajęcia rozwijające- opiekuńczo-wychowawcze z kl. Ia SP

wtorek

środa

11.45

11.45

świetlica

świetlica

6.

 

Janusz Karólewski

Zajęcia z uczniem zdolnym –przygotowanie do konkursów przedmiotowych (gimnazjum)

środa

14.35

7

7.

Mirosław Mądry

Zajęcia rozwijające – nauka gry na gitarze

środa

15.15

 

8.

 

Bogusława Konieczek

Zajęcia wyrównawcze/korekcyjno-kompensacyjne kl. Ia SP

środa

11.45

biblioteka

Zajęcia rozwijające – Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne „Tramp”

zgodnie z harmonogramem

9.

Sławomir Piela

Zajęcia rozwijające/wyrównawcze kl. IIIa SP

piątek

12.00

5

Zajęcia rozwijające- redagowanie gazetki szkolnej „Bajbus

piątek

13.35

11

10.

Sylwia Krzemień

Zajęcia rozwijające–SKS dziewcząt SP i G

poniedziałek

13.45

 

11.

Ewa Janicka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. II b SP

wtorek

12.50

5 Wioska

Zajęcia ogólnorozwojowe kl. II b SP

piątek

12.50

3 Wioska

12.

Teresa Mania

Zajęcia artystyczne/rozwijające- kl. IIIb SP

piątek

12.50

Stara szkoła

Zajęcia wyrównawcze kl. III b SP

wtorek

12.50

Stara szkoła

13.

Beata Bartkowiak

Zajęcia wyrównawcze „Wiem, ale chcę wiedzieć więcej”- kl. II a SP

środa

12.00

4

Zajęcia rozwijające „Nauka szybkiego czytania”

piątek

2.00

4

14.

Marzena Mądra

Zajęcia wyrównawcze z przyrody

wtorek

13.45

8

Zajęcia rozwijające – Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne „Tramp””

zgodnie z harmonogramem

15.

Tomasz Helbin

Zajęcia rozwijające –Projekt „Jabłonna- dawniej i dziś”

poniedziałek

8.00

biblioteka

Zajęcia wyrównawcze z historii (co drugi tydzień)

środa

8.00

 

Zajęcia rozwijające  –przygotowanie do egzaminu z j. niemieckiego kl. III G

środa

8.00

biblioteka

16.

Maria Łojek

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. IV i VI SP

poniedziałek

14.35

6

Zajęcia rozwijające – Kółko teatralne

czwartek

14.35

6

17.

Lucyna Cieżuch

Zajęcia przygotowujące  do egzaminu  z j. niemieckiego kl. III G

wtorek

8.00

 

Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

 

8.00

 

18.

Bogdan Bartkowiak

Zajęcia wyrównawcze z historii i WOS-u (zajęcia przygotowujące do egzaminów)- kl. III G i VI SP

czwartek

8.00

2

Zajęcia rozwijające- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez kultywowanie tradycji szkoły

według potrzeb

19.

Dominik Wawrzynowicz

Zajęcia rozwijające –SKS (SP i G)

wtorek

14.30

 

20.

Joanna Łuczak

Zajęcia wyrównawcze- język angielski klasy Gimnazjum

poniedziałek

14.35

7

Zajęcia rozwijające-przygotowanie do konkursów

poniedziałek

wtorek

13.45

14.35

biblioteka

1

21.

Karina Hypta

Zajęcia rozwijające-redagowanie gazetki szkolnej „Bajbus” i dbanie o wizerunek szkoły

środa

piątek

14.35

14.35

 

22.

Anna Wójcik

Zajęcia wyrównawcze –zajęcia religijne –„chcę wiedzieć więcej” SP

wtorek

8.00

6

Zajęcia rozwijające- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Tramp”

zgodnie z harmonogramem

23.

Romualda Nowak

Zajęcia rozwijające –plastyczne dla uczniów Gimnazjum

 

 

 

24.

Daniel Darcz

Zajęcia rozwijające-przygotowanie do konkursu p. poż

 

 

 

25.

Paulina Basińska

Zajęcia rozwijające- kółko kulturalno-filmowe

piątek

14.35

10

26.

Dorota Riedel

Zajęcia rozwijające- zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami gimnazjum

 

 

 

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

piątek

12.30

 

27.

Marlena Kmiecik

Zajęcia wyrównawcze- zajęcia dla dzieci „Chcę wiedzieć więcej”-kl. I b SP

czwartek

piątek

9.50

9.50

12

12

28.

 

Patrycja Banach

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze/co drugi tydzień

wtorek

13.45

10

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z chemii

czwartek

14.35

10

29

Natalia Darcz

 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl.V i VI SP

czwartek

13.45

8

Zajęcia wyrównawcze-przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego kl.III G

piątek

13.45

8

30

Ewa Rachuba

 

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze- (testy-biologia) kl. III G

poniedziałek

14.35

10

Aktualizacja 21 X 2013r.